Evoluce cena od 152 Kč | Pricemania

Evoluce

Jiní zákazníci nakoupili v:
Cena: 169 Kč Ihned Do obchodu

Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Biologie

Anotace:.Rok 2000 byl svědkem pozoruhodné skutečnosti. Poprvé v lidských dějinách vstoupil člověk do nového století znaje svůj vlastní genom, se všemi souvislostmi tohoto revolučního úspěchu. Šlo pravděpodobně o nejctižádostivější vědecký úkol, do kterého se lidé pustili za celou dobu své existence. ...viac

Na skladě Zobrazit cenu včetně dopravy

Obchody doporučené jinými zákazníky

Popis

Anotace:.Rok 2000 byl svědkem pozoruhodné skutečnosti. Poprvé v lidských dějinách vstoupil člověk do nového století znaje svůj vlastní genom, se všemi souvislostmi tohoto revolučního úspěchu. Šlo pravděpodobně o nejctižádostivější vědecký úkol, do kterého se lidé pustili za celou dobu své existence. Tento obrovský historický úspěch sám o sobě nás však nepřiblížil k objasnění původu života, původu druhu a původu člověka. Náš současný přístup k těmto třem obecným problémům musí být založen na objevech dosažených v molekulární biologii a genetice v druhé polovině dvacátého století, které nakonec umožnily i úspěšné přečtení genomu.Je minimálně zarážející, kolik lidí včetně biologů ještě na počátku třetího tisíciletí věří v mechanismus "přírodního výběru". Kromě metod k rozluštění lidského genomu shromáždila molekulární biologie během posledních šedesáti let experimentální výsledky prokazující překvapivě velkou stabilitu tak složité struktury, jakou je jeden gen. Tato stabilita svou podstatou rozhodně nenahrává náhodným změnám genu. Intenzivní výzkum na tomto poli poskytl určitý počet dnes laboratorně používaných, ale velmi komplikovaných technik, které umožňují molekulární manipulaci s DNA, vedoucí k záměrné změně v genu. Je to právě tato komplikovanost, která vylučuje náhodnou realizaci takových změn v přírodě. V knize jsou ukázány některé skutečnosti, jež jsou těžko slučitelné s hypotézou o spojité biologické evoluci, založené na přírodním výběru nahodilých změn, a které tak ukazují, že představa "o původu druhů přírodním výběrem" není geniální teorií, ale špatnou hypotézou. Publikace je zamýšlena pro širokou, a tedy velkým dílem laickou veřejnost.(Z předmluvy autora).Obsah.Předmluva.Kapitola I. Člověk v přirozené klasifikaci.Kapitola II. Stáří člověka.Kapitola III. Kromaňonci a neandertálci.Kapitola IV. Původ člověka.Kapitola V. O původu druhů.Dekalog jako výzva Darwinově koncepci.De-1. Rozdíl mezi teorií a hypotézou.De-2. Mutace (variace) v rámci stejného druhu.De-3. Chromosomové aberace jako zdroj variace.De-4. Rekombinace a variace.De-5. Opravy mutace.De-6. Mutace v populaci.De-7. Dlouhý běh věků.De-8. Vsunutí genů.De-9. Mezidruhová homologie chromosomů.De-10. Epigenetická dědičnost variací.Kapitola VI. Myšlenka vedoucí k člověku.Na počátku bylo Slovo.Odvěká touha člověka létat.Probíhají fyzikálně-chemické a biologické procesy v přírodě spojitě, nebo nespojitě?Myšlenka vedoucí ke vzniku člověka a její nespojitá materializace.Čtyři aspekty týkající se materializace myšlenky vedoucí ke vzniku člověka (Aspekt 1: První buňka * Aspekt 2: Kambrická exploze * Aspekt 3: Hominidae - bezocasé velké opice a člověk * Aspekt 4: Proč nemohl pravěký člověk lovit dinosaury místo mamutů).Epilog.Slovníček.Citovaná literatura.Dodatek 1. Mitochondriální (mt) DNA.Dodatek 2. Radiochemické datovací metody (Metoda radioaktivního uhlíku * Metoda radioaktivního draslíku* Uranová metoda).Dodatek 3. Struktura DNA a její základní funkce.Dodatek 4. Exkurze do "heterocyklické chemie".Životopis autora.Rejstřík.Autoři.Profesor RNDr. Jiří Antonín Mejsnar, DrSc., IOM,.se narodil 13. února 1941 v Praze.Vzdělání:.1958-1963 / Přírodovědecká fakulta UK v Praze, dvouoborové studium biologie-chemie, specializace fyziologie živočichů, diplomní práce "Krátkodobý vliv okolních teplot na termoregulační vlastnosti netopýra velkého" - promovaný biolog.1970 / Přírodovědecká fakulta UK v Praze, kandidátská disertace "Úloha noradrenalinu v chladem indukované termogenesi savců" - CSc., RNDr.1971-1976 Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, postgraduální studium, specializace numerická matematika, diplomní práce "Základní matematické vlastnosti kompartmentových systémů" - absolvent PGS.1991 / Přírodovědecká fakulta UK v Praze, habilitační práce "Význam disipace energie pro studium kosterního svalu" - jmenován a ustanoven docentem pro obor fyziologie živočichů.1993 / Akademie věd ČR, doktorská disertace "Bilance entropie v energetice svalu" - DrSc.1997 / Přírodovědecká fakulta UK v Praze - jmenován profesorem pro obor fyziologie živočichů.Zaměstnání:.1963-1965 / asistent - katedra obecné zoologie a srovnávací fyziologie, PřF UK Praha.1963-1964 / vojenská prezenční služba - tankový prapor, Západní vojenský okruh.1965-1991 / odborný asistent - katedra obecné zoologie a fyziologie, PřF UK Praha.1977 / odmítnuto habilitační řízení na PřF UK Praha - z politických důvodů.1990 / rehabilitace fakultní komisí a děkanem.1991-1997 / docent katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie, PřF UK Praha.1997-2004 / profesor katedry fyziologie živočichů PřF UK Praha.2005-2008 / přednosta Ústavu obecné biologie a genetiky 3. LF UK Praha.1978 / pracovní pobyt v Institutu klinické a experimentální medicíny AV SSSR, Novosibirsk (1 měsíc).1981 / pracovní pobyt v Institutu klinické a experimentální medicíny AV SSSR, Novosibirsk (1 měsíc).1984 / Visiting Professor, Centre Médical Universitaire, Ženeva (6 měsíců).1988-1989 / Visiting Scientist, Washington University, Dept. Chem., St. Louis (1 měsíc), Visiting Scientist, University of Washington Medical Center, Seattle (9 měsíců).1991 / Visiting Scientist, Centre Médical Universitaire, Ženeva (2 měsíce).1995 / Visiting Professor, Université Claude Bernard, Lyon (1 měsíc).1997 / Visiting Professor, Université Claude Bernard, Lyon (1 měsíc).Pedagogická činnost:.45 let soustavné univerzitní výuky praktik, základních, výběrových a specializačních přednášek.Publikace:.Autor a spoluautor 120 publikací citovaných více než 500krát jinými autory v impaktovaných časopisech, autor 13 kapitol v monografiích s rozsahem 1-7 %, autor odborných překladů a skript.Ocenění:.1974 / James D. Hardy Medal, National Academy of Sciences, USA.1991 / Medaile Viléma Laufbergera České fyziologické společnosti ČLS JEP.1995 / člen The New York Academy of Sciences.1999 / The 2000 Millennium Medal of Honor, American Biographical Institute.1999 / The First Five Hundred Medal, IBC Cambridge UK.1999 / International Order of Merit (IOM), IBC Cambridge UK.2001 / Zlatá medaile PřF UK v Praze.2001 / čestný člen České fyziologické společnosti ČLS JEP.2007 / čestný člen České lékařské společnosti JEP.

Recenze

Produkt zatím nemá žádne hodnocení

Reklama

Nejoblíbenější produkty

brand name

Prohlédněte si další Biologie, nejprohlíženější produkty N/A nebo nejlevnejší Biologie.

Reklama