Lovy v Jeseníkách a na Vysočině | Pricemania

Lovy v Jeseníkách a na Vysočině

Doporučujeme: Top20 produktov z kategórie Knihy o myslivosti

Pavel Sztwiertnia se narodil v T�inci roku 1949. V r. 1973 absolvoval lesnickou fakultu V�Z v Brn�. Pracoval jako lesn�k v Beskydech, Jesen�k�ch a ve ���rsk�ch vr��ch v dob�, kdy v tamn�ch honitb�ch byl je�t� dostatek jelen� zv��e. V tehdej��ch Jesen�k�ch ...viac

Je nám líto. Tento produkt neni aktuálně v nabídce žádného e-shopu na Pricemánii.

Popis

Pavel Sztwiertnia se narodil v T�inci roku 1949. V r. 1973 absolvoval lesnickou fakultu V�Z v Brn�. Pracoval jako lesn�k v Beskydech, Jesen�k�ch a ve ���rsk�ch vr��ch v dob�, kdy v tamn�ch honitb�ch byl je�t� dostatek jelen� zv��e. V tehdej��ch Jesen�k�ch na p�elomu sedmdes�t�ch a osmdes�t�ch let minul�ho stolet� nebylo vz�cn� setkat se s tet�evem i s tet��vkem. Namnoze tu dosud existovaly zbytky p�vodn�ch horsk�ch les�, ve kter�ch tato vz�cn� zv�� �ila. Kamz�ci se tu od jara do zimy zdr�ovali na hol�ch. Byli zde natolik roz���eni a p�ivykli p��tomnosti �lov�ka do t� m�ry, �e setk�n� s nimi pat�ilo i pro turisty k naprosto b�n�m z�itk�m. Autor tady hodn� fotografoval, filmoval, nahr�val hlasy zv��e, p�stoval letn� i zimn� turistiku. Zaj�mal se hlavn� o jelen� a tet�ev� zv��. Myslivosti, ke kter� jej kdysi p�ivedl jeho otec, se dnes v�nuje jen ve specializovan� form�. Odborn� spolupracuje s polsk�mi lesn�ky, kte�� vedou �sp�n� um�l� odchov tet�eva hlu�ce. Tento druh vz�cn� zv��e si nad jin� obl�bil.

Vývoj ceny

Reklama

Nejoblíbenější produkty

brand name

Prohlédněte si další Knihy o myslivosti, nejprohlíženější produkty N/A nebo nejlevnejší Knihy o myslivosti.

Reklama