Myslivost v zrcadle pověr | Pricemania

Myslivost v zrcadle pověr

Doporučujeme: Top20 produktov z kategórie Knihy o myslivosti

Tato 184 str�nkov� p��ru�ka si klade za c�l p�ipomenout mysliveck� i nemysliveck� ve�ejnosti n�kter� z pov�r a sezn�mit s ji� zapomenut�mi. N�kter� z nich, jak uv�d� autor, jsou star� jako lov s�m. St�eleck� um�n� a no�en� zbran�, dodr�ov�n� ...viac

Je nám líto. Tento produkt neni aktuálně v nabídce žádného e-shopu na Pricemánii.

Popis

Tato 184 str�nkov� p��ru�ka si klade za c�l p�ipomenout mysliveck� i nemysliveck� ve�ejnosti n�kter� z pov�r a sezn�mit s ji� zapomenut�mi. N�kter� z nich, jak uv�d� autor, jsou star� jako lov s�m. St�eleck� um�n� a no�en� zbran�, dodr�ov�n� sv�r�zn�ch zvyk�, znalost �ivota zv��e, p�edpov�d�n� po�as�, ud�len� l��itelsk�ch rad a - tehdy vz�cn� - znalost �ten� a psan�, to v�e vedlo k tomu, �e mysliveck� stav od nepam�ti byl obest�en rou�kou tajemnosti. Myslivci pravd�podobn� sami je�t� posilovali v�ru, �e dovedou vl�dnout nadp�irozen�mi prost�edky, aby byli ob�v�ni a usnadnili si tak ochranu zv��e a lesa proti pytl�k�m a lesn�mu pychu. Z doby barokn� se do�tete i o nadp�irozen�ch jevech, div�m lovci, vlkodlaku, b�jn�ch zv��atech - jednoro�ci, kamz�ku se zlat�mi r��ky (Zlatorog) aj. N�kter� mysliveck� pov�ry jsou roz���en� dodnes. V���m, �e v�s zaujmou nejen v�sti�n� ilustrace M. M��i, ale p�edev��m ucelen� soubor pov�r. ?Autor se zab�v� jak na��m mysliveck�m p�semnictv�m, tak i literaturou okoln�ch zem�, a to od sam�ho po��tku sv�ho z�jmu o myslivost a p�edev��m o oblast historie.

Vývoj ceny

Reklama

Nejoblíbenější produkty

brand name

Prohlédněte si další Knihy o myslivosti, nejprohlíženější produkty N/A nebo nejlevnejší Knihy o myslivosti.

Reklama