Környezetismeret a másodikosok részéré (Prvouka pre druhákov pre školy s VJM) cena od 220,00 Kč | Pricemania

Környezetismeret a másodikosok részéré (Prvouka pre druhákov pre školy s VJM)

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 220,00 Kč Do 3 dní Do obchodu

Doporučujeme: Top20 produktov z kategórie Odborná literatura

Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov obsahuje základné učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky dvoch vzdelávacích oblastí:.Človek a príroda Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov,.Človek a spoločnosť, v ktorej žije.Učivo je spracované formou úloh konvergentného a divergentného ...viac

Na skladě Zobrazit cenu včetně dopravy

Obchody doporučené jinými zákazníky

Popis

Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov obsahuje základné učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky dvoch vzdelávacích oblastí:.Človek a príroda Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov,.Človek a spoločnosť, v ktorej žije.Učivo je spracované formou úloh konvergentného a divergentného typu. Možno tu nájsť doplňujúce a rozširujúce úlohy, úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva a zábavné úlohy.Spracovanie obsahu učiva stavia na zvedavosti žiaka a na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet. Vytvára možnosti pre aktívne zapájanie sa žiakov do procesu vyučovania. Zameriava sa najmä na rozvoj tých poznávacích schopností žiakov, ktoré sú úzko späté s hľadaním, pátraním, skúmaním a objavovaním, prostredníctvom poznávacích činností. Učivo je spracované na základe osvedčených postupov tradičného vyučovania v škole.Pracovná učebnica stavia na prekonceptoch a preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, že sami aktívne manipulujú s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote, respektíve ich aktívne a cielene pozorujú. V niektorých bádateľských úlohách sú využité rôzne inovatívne metódy vzdelávania, ktoré sa využívajú pri modifikácii žiackych predstáv.Priamo na stranách sú uvedené cieľové kompetencie podľa iŠVP.Pracovnú učebnicu sprevádzajú významné motivačné prvky: ilustrácie a sprievodné postavičky.

Vývoj ceny

Reklama

Nejoblíbenější produkty

brand name

Prohlédněte si další Odborná literatura, nejprohlíženější produkty N/A nebo nejlevnejší {STRING_THREE}.

Reklama