Specifikace XML feedu

Internetové obchody přidávají svoji nabídku na Pricemanii prostřednictvím souboru (feedu) ve formátu XML v uvedené struktuře. Po vytvoření je potřeba vložit link na váš XML feed do systému prostřednictvím administračního rozhraní, které je dostupné na www.pricemania.cz v části Správa XML feedu. Po splnění obchodních podmínek je zboží načítáno do systému a pravidelně se aktualizuje na základě linku zadaného v systému. Aktualizace feedu probíhá několikrát denně, proto je potřeba zabezpečit jeho aktuálnost v každém momentě i na vaší straně.

 

Důležitá doporučení pro vytvoření XML feedu:

 • XML feed je obvykle generován automaticky z databáze obchodu a je stále přístupný on-line na vašem serveru pro automatickou aktualizaci (např. na linku www.abcde.cz/pricemania.xml). XML feed se nesmí generovat on-line při zavolaní URL linku (neakceptujeme XML feed ve formě .php skriptu, ale jen XML soubory)
 • ve feedu použijte kódování UTF-8
 • ve feedu použijte čistý text bez HTML tagů (např. popis produktů by měl být bez zalomení textu, odrážek apod.), které snižují čitelnost textu, a popisky tak nebudou správně zobrazené. Texty zadávejte v XML do CDATA sekce tj. <![CDATA[sem vložte text]]>
 • u kategorie zboží uvádějte prosím celou cestu (např. Počítače a kancelář > PC komponenty > Chladiče, ne jen Chladiče). Kategorie musí být konkrétní, produkty v nejednoznačných kategoriích nemusí být spárovány.
 • v případě, že máte v databázi EAN kódy nebo Part Numbery zboží, uveďte je ve feedu, výrazně to urychluje a zkvalitňuje zpracování feedu a zařazení vašeho zboží
 • povinné je uvádět i dostupnost zboží (availability) a poštovné (shipping), zákazník tak bude lépe informován už při prohlížení zboží na Pricemanii, což zvyšuje míru konverze v shopu
 • u obrázků (picture) odkazujte na obrázky s nejvyšším rozlišením, jaké máte k dispozici
 • obrázky musí být v minimálním rozlišení 350x350 px, bez vodoznaku
 • čím víc údajů ve feedu použijete, tím dostane zákazník lepší informace, feed musí být validní, což zjistíte např. tak, že soubor otevřete v prohlížeči a soubor se musí celý v pořádku načíst, tehdy je v pořádku, když se nenačte celý, je potřeba zjistit chybu a feed upravit, ceny ve feedu uvádět v CZK s DPH
 

Feed obsahuje 3 typy parametrů

 • povinné - bez těchto parametrů nebude možné feed zpracovat
 • doporučené - zjednodušují identifikaci zboží, urychlují zařazení vašeho zboží na Pricemanii a poskytují více informací zákazníkům
 • volitelné
 

Povinné parametry

Název tagu Popis Příklad
name Název produktu s diakritikou, maximální délka je 255 znaků. Velké počáteční písmeno, používání velkých písmen jen, je-li to nevyhnutelné. Správně:
Canon EOS 600D, Samsung UE32C6500

Nesprávně:
ZÁHRADNÍ GRIL
description Popis produktu má obsahovat základní údaje o produktu stanovené výrobcem. Správně:
Jen 8mm tenký MP3 přehrávač, obsahuje FM rádio, mikrofon, prohlížeč obrázků, E-book.
price Koncová cena produktu včetně DPH, recyklačních a případných dalších poplatků v CZK (kromě ceny za dopravu zboží). Obsahovat může jen číselný údaj. Desetinná místa jsou oddělená tečkou. Správně:
330.97
12.97

Nesprávně:
2 150
1.990,00
category Kategorie, ve které máte produkt zařazen na základě vaší evidence. Jednotlivé úrovně kategorií oddělte znamínkem >. Cesta ke kategorii nemůže obsahovat název výrobce, modelové řady nebo konkrétního produktu. Maximální délka je 255 znaků. Správně:
Počítače a kancelář > PC komponenty > Chladiče

Nesprávně:
Lenovo > Chladiče
manufacturer Název výrobce velkými písmeny. Neudávat jiné údaje, např. číslo výrobce. Jestli výrobce není dostupný, musí tento tag zůstat prázdný. Maximální délka je 255 znaků. Správně:
CASIO

Nesprávně:
479
url Odkaz (URL) na stránku daného produktu. Odkaz musí být neměnný a ve stejném tvaru jako je dostupný na vaší www stránce. Pokud chcete sledovat konverze, doplňující parametr si nastavte pro trackování konverzí v administračním rozhraní. Správně:
http://www.abcde.cz/prod.php?id=99

Nesprávně:
www.abcde.cz
picture Odkaz (URL) na obrázek produktu. Pokud je obrázek dostupný ve více velikostech, odkazujte na nejlepší kvalitu. Obrázek „není k dispozici“ apod. nepište. V případě, že není k danému produktu žádný obrázek, nechte prosím toto pole prázdné. Obrázky musí být bez vodoznaku. Správně:
http://www.abcde.cz/images/1789.jpg

Nesprávně:
/images/1789.jpg (je třeba zadat celou adresu); http://www.abcde.cz /images/missing.jpg (pokud není obrázek, nechte pole prázdné, nedávat odkaz na obrázek „není k dispozici“)
shipping Poštovné za dodání produktu, pokud máte více sazeb, uvádějte tu nejnižší. Formát sumy je číslo na dvě desatinná místa. Desatinná místa jsou oddělena tečkou. Číslice 0 sa zobrazí jako „doprava zdarma“. Správně:
3.20
0

Nesprávně:
zdarma
availability Dostupnost zboží podle následující tabulky znamená, že do uvedeného času jste schopni zboží odeslat zákazníkovi nebo si ho zákazník může sám vyzvednout.
 
0 ihned (okamžitě k odeslání nebo vyzvednutí)
1 odeslání nebo vyzvednutí do 24 hodin
2 odeslání nebo vyzvednutí do 48 hodin
3...49 odeslání nebo vyzvednutí do 3...49 dní
50 info v obchodě
100 nedostupné zboží
Správně:
Jen číselné vyjádření podle tabulky vedle.
id Číslo nebo alfanumerický kód produktu podle vaší evidence. Tento parametr musí být neměnný, každý produkt musí mít unikátní ID. 123456 nebo ABC1223 Maximální délka 32 znaků
 

Doporučené parametry

Název tagu Popis Příklad
part_number Oficiální Part Number produktu stanovený výrobcem. 59-705850
80M00055CK
ean Číslo produktu podle evropských norem. 615104104267
 

Parametry k produktům

<params>
<param>
<param_name></param_name>
<param_value></param_value>
</param>
</params>

Ke všem produktům je možné přidat parametry, které usnadňují zpracování feedu. Parametry uvádějte do následujících tagů ke každému produktu. Počet parametrů není omezen.

 
 

Obchody, jejichž XML feed je větší než 30MB, by měly vytvořit alternativní soubor s označením pricemania.crc. Soubor pricemania.crc se musí nacházet ve stejném adresáři jako váš XML feed a obsahuje checksum informace o naposledy vygenerovaném souboru. Při aktualizaci XML feedu dochází ke stahování jen CRC souboru, prostřednictvím kterého zjišťujeme, jestli došlo ke změně XML feedu. XML feed stahujeme následně jen tehdy, když obsahuje změněná data. Výhodou je častější aktualizace vašeho feedu a úspora přenášených dat.

Příklad implementace v PHP: exec( cksum „cesta-k-xmlsuboru“ > „pricemania.crc“ );

 

Nejčastější chyby v XML exportech

 • pokud export neobsahuje povinné položky, především manufacturer nebo category, výrazně to snižuje možnost zařazení vašeho zboží. Produkty s nejednoznačnými údaji (název, kategorie, výrobce) nebudou zařazeny
 • export musí obsahovat úplnou cenu zboží včetně DPH, včetně zahrnutých autorských a recyklačních poplatků. Cena v exportu musí odpovídat ceně na stránce zboží v e-shopu
 • v položkách ean nebo part_number uvádějte jen oficiální kódy zboží, nikoliv interní čísla
 

Nenahrazení znaků (např. „&“, „<“, „>“) entitami

 • Dolce & Gabbana
 • Je potřeba nahradit za: <manufacturer>Dolce &amp; Gabbana</manufacturer> nebo <manufacturer><![CDATA[Dolce & Gabbana]]></manufacturer>
 

XML formát

Formální požadavky na feed XML:

 • výpis všech výrobků je potřeba uvádět v tagách <products> a </products>
 • informace o daném výrobku v tagu <product> a </product>