Sprechen Sie Deutsch? 2

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 414,00 Kč Ihned Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

Základní didaktická koncepce učebnicového souboru Sprechen Sie Deutsch? vychází z tradic naší lingvodidaktické školy a zároveň využívá pozitivní a osvědčené prvky různých dalších koncepcí a metodických směrů. V duchu zprostředkovací metody uvádí učebnicový soubor studenty do běžných životních situací ...viac

Popis

Základní didaktická koncepce učebnicového souboru Sprechen Sie Deutsch? vychází z tradic naší lingvodidaktické školy a zároveň využívá pozitivní a osvědčené prvky různých dalších koncepcí a metodických směrů. V duchu zprostředkovací metody uvádí učebnicový soubor studenty do běžných životních situací a seznamuje je s reáliemi a sociokulturními aspekty německy mluvících zemí.

Navazuje na v praxi osvědčené formy výkladu a procvičování učiva uplatňující srovnávací přístupy, přičemž plně respektuje princip komunikativní výuky. Součástí učebnic je pracovní sešit s klíčem, mapová příloha, přehled probrané gramatiky a slovník. Učebnicový soubor Sprechen Sie Deutsch? se skládá z vlastní žákovské učebnice, kazet a knihy pro učitele.

Ve druhém díle se v rámci morfologie student seznámí mj. se skloňováním a stupňováním přídavných jmen v přívlastku, předložkami s 2. pádem a konjunktivem préterita, probrán je infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu, infinitiv závislý na slovesu, vztažné věty, infinitivní konstrukce s zu, um… zu.

V oblasti lexikální si student osvojí slovní zásobu v rozsahu 730 slov. Učebnice byla schválena MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět německý jazyk.

  Vývoj ceny

  Týden: 2.08 %

  Reklama

  brand name

  Prohlédněte si další Učebnice němčiny nebo nejprohlíženější produkty N/A.

  Reklama