Sandisk CF Extreme 32GB

Jiní zákazníci nakoupili v:
Cena: Ihned Do obchodu

Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Compact Flash karty

Zí,skajte presne také, zá,bery, aké, chcete s profesioná,lnymi SanDisk Extreme®, CompactFlash®, kartami. S rý,chlosťou zá,pisu a čí,tania až 60 MB/s uvidí,te, že je potrebné, viac, než len vý,borný, SLR fotoapará,t, aby ste uskutočnili svoje ...viac

Na skladě Zobrazit cenu včetně dopravy

Nejoblíbenější produkty v kategórií Compact Flash karty

Popis

Zí,skajte presne také, zá,bery, aké, chcete s profesioná,lnymi SanDisk Extreme®, CompactFlash®, kartami. S rý,chlosťou zá,pisu a čí,tania až 60 MB/s uvidí,te, že je potrebné, viac, než len vý,borný, SLR fotoapará,t, aby ste uskutočnili svoje predstavy. Budete mať priestor pre zachytenie všetký,ch RAW+JPEGov a ich uloženie k neskorší,m ú,pravá,m. SanDisk vyvinul svoj "Power CoreTM Controller", radič priamo v karte, ktorý, čo možno nejrý,chlejšie ukladá, dá,ta z bufferu fotoapará,tu na kartu. Vďaka rý,chlejšiemu a efektí,vnejšiemu ukladá,niu obrazový,ch dá,t na kartu podá,va tá,to karta profesioná,lny vý,kon. - rý,chosť zá,pisu: až 60MB/s (400x). - rý,chlosť čí,tania: až 60MB/s. - UDMA: podpora UDMA 5 (pracuje vo všetký,ch UDMA mó,doch). - ",power core controller",, ",vý,konnejší, super-parallel processing ESP", pre zvý,šenie vý,konu. - testované, v teplotnom rozsahu od -25°,C do 85°,C. - spĺňa CFA špecifiká,ciu Typu I. - ochrana proti ná,razu a RTG žiareniu, vnú,torný, dvojitý, silikonový, obal chrá,ni proti vlhku.

brand name

Prohlédněte si další Compact Flash karty Sandisk, nejprohlíženější produkty Sandisk nebo nejlevnejší Compact Flash karty.

Reklama